Administrativní poplatek

Vážení pacienti,

vzhledem k situaci,  kdy se pacienti neomlouvají na sjednané termíny rehabilitace nebo dokonce ani po naplánování nenastoupí k léčbě, byla jsem touto situací donucena:

 

S účinností od 1. 9. 2019, byl zaveden administrativně – technický poplatek ve výši 100,-Kč, spojený s individuálním časovým rozpisem procedur, nehrazený z veřejného zdravotního pojištění.

Od 1. 9. 2019, byl zaveden storno poplatek za neomluvené termíny. V případě neúčasti na objednané terapií jsem povinen(na), se minimálně 24 hod. předem omluvit. V opačném případě beru na vědomí, že neomluvený termín mi nebude nahrazen a bude mi účtována náhrada za propadnutý termín ve výši 250,-Kč.

Od storno poplatku osvobozuje: potvrzení od lékaře, předložení pracovní neschopnosti při infekčním onemocnění.

Absence je možno omluvit: osobně, telefonicky, SMS zprávou na tel. čísle 607 557 944.

2x neomluvený termín znamená ukončení celé terapie.